HEM
OM OSS
RÄTTSOMRÅDEN
RÄTTSHJÄLP & RÄTTSSKYDD
KONTAKTA OSS
AFFÄRSJURIDIK FAMILJERÄTT SKATTERÄTT FASTIGHETSRÄTT

  • Hyres- och arrenderätt
  • Bostads- och föreningsrätt
  • Entreprenadjuridik
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Kontraktsfrågor
  • Hyresförhandlingar avseende lokal och bostad
  • Fel i fastighet
  • Samäganderättsavtal
  • Konsult- och mäklaransvar